POMYSŁY,  RÓŻNE

Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Katechetycznego „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”

Publikujemy podsumowanie ogólnopolskiego projektu katechetycznego „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”. Autorkami tej inicjatywy są katechetki Justyna Domagała, Monika Śliwińska-Szostak, Elżbieta Wiącek. Opiekę merytoryczną sprawuje ks. dr Karol Zegan, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Studnia Katechety miała przyjemność patronować tej inicjatywie.

Głównym celem projektu jest odkrywanie tajemnicy osobowego Boga, objawiającego ludziom swoją miłość, poprzez współdziałanie z Rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój tożsamości religijnej dziecka.

Do organizatorów wpłynęło 335 zgłoszeń z całej Polski (oraz Danii) z 16 województw i 41 diecezji.
W działaniach projektowych wzięło udział 37 000 (!) przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej.

Więcej informacji o II edycji projektu w zamieszczonym poniżej folderze :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *