DO POBRANIA,  INNOWACJA,  POMOCE,  POMYSŁY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA NA KATECHEZIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA NA KATECHEZIE

Czy nauczyciele religii są innowacyjni, pomysłowi, kreatywni? Oczywiście, że tak! Czy katecheci są bardziej innowacyjni niż inni nauczyciele? Nie ma na to wyników badań i nie ma sensu tworzenia rankingów. Jednak lekcje religii mają swoją specyfikę, która „wymusza” podejmowanie kreatywnych działań.

Treści katechetyczne często odnoszą się do abstrakcyjnych pojęć. Wyzwaniem jest przekazanie ich dzieciom i młodzieży. Jak wyjaśnić prawdę o Trójjedności Boga, kwestię życia po śmierci czy „zasadę działania” modlitwy?

Trudnością, która generuje innowacyjność nauczycieli religii, staje się również podejście katechizowanych i ich rodziców do przedmiotu. Często oczekuje się, że skoro dzieci i młodzież mają tyle obowiązków, to religia ma być lekcją miłą, przyjemną i bez wymagań. Katecheci czują się jednak zobowiązani do zrealizowania programu nauczania, dlatego wymyślają sposoby na ciekawe przedstawienie treści i ocenianie wiedzy zdobytej przez uczniów.

Wielu nauczycieli słyszy o innowacji pedagogicznej w kontekście rozwoju zawodowego. Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych to jedno spośród zadań, do realizacji których jest zobowiązany nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego (§ 8 ust. 3, Rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Awans zawodowy może być dobrym pretekstem do skonkretyzowania i sformalizowania wprowadzanych przez katechetów kreatywnych rozwiązań. Do dzieła! Ty też dasz radę wprowadzić innowację pedagogiczną na katechezie!

Czym jest innowacja pedagogiczna na katechezie?

Oczywiście innowacja na lekcji religii formalnie nie różni się niczym od innowacji na innych przedmiotach. Innowacja pedagogiczna jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym lub metodycznym, mającym na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Nowatorstwo innowacji nie oznacza, działania, którego jeszcze nikt nigdy nie realizował. Wystarczy, że jest to działanie, którego nie było jeszcze w na lekcjach religii w naszej placówce.

Przytoczone określenie innowacji pedagogicznej wskazuje sfery, których może dotyczyć. Może to być modyfikacja  programu, propozycja zmiany sposobu organizacji zajęć lub wprowadzenie nowych metod nauczania. Często zdarza się tak, że wprowadzona innowacja będzie dotyczyła więcej niż jednej sfery.

Załóżmy na przykład, że chcemy z grupą uczniów wykonać wirtualny spacer po kościele parafialnym metodą projektu. Możemy uznać, że modyfikujemy program nauczania wprowadzając nowe treści (np. o patronie parafii). Będzie, to także innowacja w sferze organizacyjnej, ponieważ będzie wymagała wyjścia poza szkołę poza zaplanowanymi lekcjami. Jeśli tworzymy wirtualny spacer, to wykorzystamy technikę wykonywania zdjęć 360, które „złożymy” w całość w konkretnej aplikacji, czyli innowacja dotyczy również metod nauczania.

Jak wcielić w życie innowację pedagogiczną na katechezie?

Jeśli mamy pomysł na naszą innowację, to musimy stworzyć jej szczegółowy opis (plik z kartą innowacji poniżej). Przed formalnym zgłoszeniem warto porozmawiać z dyrekcją o tym, czy uważa, że nasze działania wpiszą się w wymaganą w innowacji, poprawę jakości pracy szkoły i czy, jeśli to potrzebne, jest gotowa wesprzeć nas w realizacji tej zmiany (np. udostępnienie zasobów szkoły). Gotowy opis innowacji przedkładamy dyrektorowi szkoły. Jeśli zostanie ona zaakceptowana, musi otrzymać akceptację Rady Pedagogicznej poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA NA KATECHEZIE

Poszczególne elementy innowacji są zawarte w KARCIE INNOWACJI.

Poniżej do pobrania dokumenty potrzebne przy składaniu innowacji. Warto zapytać w swojej szkole, czy nie ma wzorów pism obowiązujących w danej placówce.

KARTA (OPIS) INNOWACJI

ZGŁOSZENIE

ZGODA AUTORA (jeśli sami nie jesteśmy autorem innowacji)

Wśród webinarów, które odbywały się w ramach oferty Studni Katechety trzy zawierały gotowe innowacje pedagogiczne. Były to:

1. Polisensoryczne metody nauczania na katechezie. Innowacja „BYĆ BLIŻEJ JEZUSA” – A. Stępniak.

2. „Boży serwer” – Elementy oceniania kształtującego na katechezie – A. Stępniak.

3. Sketchnoting na katechezie – M. Kozioł.

4. Wirtualne spacery na katechezie – T. Poćwiardowski.

5. Mój ulubiony święty – s. Ewelina Bonalska.

W porozumieniu z autorem można przygotować innowację na podstawie treści szkoleń:

1. „OK zeszyt” sposobem na katechezę – A. Surma.

2. Anielskie pióra – gra katechetyczna – A. Surma.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA NA KATECHEZIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *