RÓŻNE

Katecheza a ewangelizacja

Zależność pomiędzy katechizacją a ewangelizacją jest oczywista.

Często problemy w katechizacji wynikają z tego, że część uczestników lekcji religii, to osoby niewierzące. Obecność takich uczniów, jest okazją do ewangelizacji.

Zamieszczam dwie homilie abp. Grzegorza Rysia, w których na podstawie fragmentów o spotkaniu Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną i o uczniach zdążających do Emaus mowa jest o zasadach ewangelizacji, ale również o postawach wobec osób, którym mówimy o Bogu.

Jak Jezus pozyskuje dla wiary (J 20,11-18)?   (5:15-10:55)

1. Nie przegap łez..
2. Mów po imieniu.
3. Poślij człowieka.


Jak Ewangelizuje Jezus (Łk 24, 13-35)?   (5:40-14:05)

1. Towarzyszenie (pytanie, słuchanie).
2. Rozeznanie (wskazanie właściwego obrazu Jezusa).
3. Wejście w relację.
4. Eucharystia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *