WARSZTATY,  Szkolenia

BOŻY SERWER czyli oceniamy inaczej 

Szkolenia dla katechetów on-line

BOŻY SERWER czyli oceniamy inaczej 

BOŻY SERWER czyli oceniamy inaczej – jest moją odpowiedzią na wprowadzenie nowych metod pracy a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje poczucia bezpieczeństwa w ocenianiu, stresują się oni otrzymywaniem słabych ocen, nie otrzymują informacji zwrotnej w postaci notatki lub rozmowy. Pojęcie oceny w nauce religii jest szerokie, zastosowania poznanej prawdy w życiu i postępów nie można zmierzyć. Praktyki religijne, choć podlegające trosce na katechezie jest wyłączone z oceniania. Proces oceniania nie powinien też sprowadzać religii tylko i wyłącznie do zdobywania wiedzy. Frapujące jest również traktowanie zdobytej wiedzy na zasadzie «zaliczenia».  Zależy mi, aby zgłębiając wiedzę, dzieci czuły potrzebę, pragnęły żyć wiarą, aby poznane zagadnienia były dla nich drogą. Ważną motywacją opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zapewnienia uczniom komfortu uczenia się. Istotnym elementem pracy dzieci będzie tzw. ,,Boży serwer” – jest to część innowacji w której zawarte będą w postaci linków: quizzy, escape room, prezentacji genialy – wyjaśnienia, tłumaczenia poznanych treści.

Główne zagadnienia:

– elementy Oceniania Kształtującego

– ocena koleżeńska

– metoda zielonego długopisu

Materiały po szkoleniu:

– prezentacja

– przykłady kart pracy z ok i oceną koleżeńską

– możliwość wprowadzenia innowacji (opis)

Bibliografia:

„Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Wincenty Okoń, PWN Warszawa 1987

„Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej”, E. Goźlińska, CODN, Warszawa 1997

,, Ocenianie kształtujące – praktyczne wskazówki dla nauczycieli” , M. Budzik

,,Ocenienie kształtujące w nauczaniu religii – od teorii do praktyki”, A. Zellma, Katecheta 2/2014

Prowadząca: Anna Stępniak

Czas trwania: 90 minut

Zgłoszenia: https://studniakatechety.pl/sklep/produkt/szkolenia-dla-katechetow-bs-o/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *