pomoce katechetyczne | szkolenia dla katechetów | STUDNIA KATECHETY

Akcja: Korelacja! 1. Korelacja religii z edukacją przyrodniczą | nagranie szkolenia dla katechetów + prezentacja | 82 minuty

Akcja: Korelacja! 1. Korelacja religii z edukacją przyrodniczą | nagranie szkolenia dla katechetów + prezentacja | 82 minuty

30,00

Nagranie szkolenia dla katechetów

Akcja: Korelacja! 1. Korelacja religii z edukacją przyrodniczą

Szkolenie dedykowane katechetom pracującym z dziećmi. Zostaną w nim ukazane potrzeby i możliwości korelacji religii z edukacją przyrodniczą w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej – treści i umiejętności z podstawy programowej obu katechezy zbieżne z analogicznymi założeniami z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy poznają też możliwości korelacji w praktyce w odniesieniu do konkretnych tematów lekcji, pomysły projektów edukacyjnych, konkursów dla dzieci oraz zadań domowych angażujących całe rodziny.

Opis

Nagranie szkolenia dla katechetów

Akcja: Korelacja! 1. Korelacja religii z edukacją przyrodniczą

Szkolenie dedykowane katechetom pracującym z dziećmi. Zostaną w nim ukazane potrzeby i możliwości korelacji religii z edukacją przyrodniczą w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej – treści i umiejętności z podstawy programowej obu katechezy zbieżne z analogicznymi założeniami z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy poznają też możliwości korelacji w praktyce w odniesieniu do konkretnych tematów lekcji, pomysły projektów edukacyjnych, konkursów dla dzieci oraz zadań domowych angażujących całe rodziny.

Czas trwania: 82 minut.

Prowadząca: dr Aneta Rayzacher-Majewska – wykładowca katechetyki, katechetka w przedszkolu, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, autorka programów i podręczników do religii.

Wykupujących dostęp do nagrania otrzymują również link do prezentacji. Po zapoznaniu się ze szkoleniem można napisać do Studni o wystawienie zaświadczenia.

Może spodoba się również…